Процедури

Процедура № 5505 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 19.08.2021
Втора дата
Начална цена 23,632.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 19.08.2021 г. за Обект № 2129.

Данни за дървесината

Обект/и № 2129
Дървесен вид бб,чб,цр
Едра 225 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 697 куб.м.
За огрев 20 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 942 куб.м.