Процедури

Процедура № 5506 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 11.08.2021
Втора дата
Начална цена 28,028.02 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 214132
Дървесен вид бк, гбр
Едра 207 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 311 куб.м.
За огрев 274 куб.м.
ОЗМ 251 куб.м.
Всичко 1043 куб.м.