Процедури

Процедура № 5507 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 17.08.2021
Втора дата
Начална цена 109,104.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 214132, 214133 и 204130
Дървесен вид бк, гбр, бб, здгл
Едра 18 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 649 куб.м.
За огрев 615 куб.м.
ОЗМ 251 куб.м.
Всичко 1540 куб.м.