Процедури

Процедура № 5510 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 09.08.2021
Втора дата
Начална цена 2,722.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне по чл.72, ал.2, т.2
Предмет Продажба на добита дървесина, намираща се на територията на ТП „ДЛС Тополовград" в обект №2135

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.