Процедури

Процедура № 5512 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 23.08.2021
Втора дата
Начална цена 4,243.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 23.08.2021г.,за продажба на дървесина от склад ,на терит. на ТП ДГС Айтос-пакет 2011-19.

Данни за дървесината

Обект/и № 2011-19
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 8.84 куб.м.
Дребна 53.56 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 62.4 куб.м.