Процедура № 5515 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 24.08.2021 26,221.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
8 см, бк, гбр, тпр, яв, яс, вбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м.