Процедури

Процедура № 5516 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 09.09.2021
Втора дата 24.09.2021
Начална цена 23,654.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Заповед РД48-32/29.07.2021г. за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ "Сондите" в района на дейност на ТП ДГС ГУРКОВО

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.