Процедура № 5516 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Централно Управление 09.09.2021 24.09.2021 23,654.40 лв. без ДДС Процедури по ЗЛОД Конкурс Заповед РД48-32/29.07.2021г. за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ "Сондите" в района на дейност на ТП ДГС ГУРКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.