Процедура № 5517 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 27.08.2021 6,679.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2115 чб 111 куб.м. 134 куб.м. 2 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 278 куб.м.