Процедура № 552 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 08.12.2016 13.12.2016 199,024.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина продажба на прогнозни количества дървесина Продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1701-1 и 1704-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1701-1 и 1704-1 дб,цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1740 куб.м. 1390 куб.м. 0 куб.м. 3130 куб.м.