Процедури

Процедура № 5523 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5523 на ДГС Мъглиж от 31.08.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 31.08.2021
Втора дата
Начална цена 9,126.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213140 на 31.08.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213140
Дървесен вид бк,гбр
Едра 55 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 148 куб.м.
За огрев 148 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 374 куб.м.