Процедура № 5523 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 5523 на ДГС Мъглиж от 31.08.2021 е прекратена!
ДГС Мъглиж 31.08.2021 9,126.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213140 на 31.08.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
213140 бк,гбр 55 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м. 148 куб.м. 17 куб.м. 374 куб.м.