Процедури

Процедура № 5526 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 02.09.2021
Втора дата
Начална цена 11,327.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2122, в отд. 104,, д“, 404 ,, в“, 405 "г", 418 "б", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2122
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 193 куб.м.
За огрев 289 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 482 куб.м.