Процедура № 5527 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кипилово 01.09.2021 23,497.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 9 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
9 ББ, ЧБ, БК, ЗДБ, ТРП, ГБР, КГБР, ЧРШ, АК, ЛП, БРЗ, 57 куб.м. 5 куб.м. 2 куб.м. 4 куб.м. 509 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м.