Процедури

Процедура № 5530 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 03.09.2021
Втора дата
Начална цена 4,026.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213142 на 03.09.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213142
Дървесен вид чб,бб,см
Едра 19 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 58 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 165 куб.м.