Процедура № 5530 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Мъглиж 03.09.2021 4,026.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213142 на 03.09.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
213142 чб,бб,см 19 куб.м. 74 куб.м. 11 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 165 куб.м.