Процедура № 5531 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Мъглиж 03.09.2021 49,263.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213125, 213140 и 213142 на 03.09.2021 год. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
213125,213140,213142 бк,гбр,здб,чб,бб,см 74 куб.м. 104 куб.м. 11 куб.м. 236 куб.м. 247 куб.м. 20 куб.м. 692 куб.м.