Процедури

Процедура № 5538 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 26.08.2021
Втора дата
Начална цена 3,846.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне с предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина” от обект № 2115-7, находяща се на временен склад в отд./подотдел: 140 „б”, на територията на ТП „ДГС Карнобат“, ДГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2115-7
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 28.80 куб.м.
За огрев 28.60 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 57.40 куб.м.