Процедури

Процедура № 5544 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 09.09.2021
Втора дата
Начална цена 47,443.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ДГС Айтос

Данни за дървесината

Обект/и № 2129
Дървесен вид бб,чб,цр
Едра 225 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 692 куб.м.
За огрев 20 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 942 куб.м.