Процедура № 5554 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 14.09.2021 79,318.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 10, 11 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
10,11 бк, гбр, кестен, чрш, бб, чб, см, здгл, вб, яв, здб,трп,брз, лп 109 куб.м. 41 куб.м. 8 куб.м. 49 куб.м. 316 куб.м. 1455 куб.м. 1978 куб.м.