Процедура № 5561 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5561 на ДГС Тича от 16.09.2021 е прекратена!
ДГС Тича 16.09.2021 24,030.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до временни складове на територията на ТП ДГС Тича и до дома на клиента

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2119 широколистна 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 359 куб.м. 22 куб.м. 445 куб.м.