Процедура № 5562 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 16.09.2021 17,140.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до временни складове на територията на ТП ДГС Тича и до дома на клиента

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2120 широколистна 11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м. 244 куб.м. 17 куб.м. 317 куб.м.