Процедури

Процедура № 5563 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 16.09.2021
Втора дата
Начална цена 10,122.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 214134
Дървесен вид здб,бк,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 142 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 142 куб.м.