Процедури

Процедура № 5564 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 16.09.2021
Втора дата
Начална цена 8,374.08 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 214134
Дървесен вид здб,бк,гбр, трп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3 куб.м.
За огрев 205 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 208 куб.м.