Процедури

Процедура № 5567 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 17.09.2021
Втора дата
Начална цена 2,470.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 17.09.2021г., за продажба на дървесина от склад , на терит. на ТП ДГС Айтос-пакети 2014-09/2124-02 - за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и № 2014-09/2124-02
Дървесен вид чб,здгл
Едра 22.04 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 22.04 куб.м.