Процедура № 5569 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5569 на ДГС Стара Загора от 21.09.2021 е прекратена!
ДГС Стара Загора 21.09.2021 30,720.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина открит конкурс
Предмет „товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад“ от временни горски складове на територията на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.