Процедури

Процедура № 5572 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 20.09.2021
Втора дата 04.10.2021
Начална цена 400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по Закона за държавната собственост
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на движими вещи частна държавна собственост - лек автомобил УАЗ

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.