Процедури

Процедура № 5573 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 20.09.2021
Втора дата
Начална цена 3,018.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване“ на добита дървесина на територията на ТП „ ДГС Айтос“.

Данни за дървесината

Обект/и № об.РСПБЗН и об.соб.нужди
Дървесен вид бл,цр,избк,пкл,кгбр,гбр
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 5 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 4 Пр. куб.м.
За огрев 118.9 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 128 Пр. куб.м.