Процедури

Процедура № 5574 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 27.09.2021
Втора дата
Начална цена 53,318.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2130
Дървесен вид см,здгл,бук
Едра 7 куб.м.
Средна 267 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 463 куб.м.
За огрев 462 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1226 куб.м.