Процедури

Процедура № 5575 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 27.09.2021
Втора дата
Начална цена 35,034.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2131
Дървесен вид бб,см,бук,гбр,бл,здб
Едра 26 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 637 куб.м.
За огрев 637 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1349 куб.м.