Процедури

Процедура № 5577 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 27.09.2021
Втора дата
Начална цена 26,769.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2024-2, 2124-1, 2109-3, 2018-1
Дървесен вид дб, избк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 212 куб.м.
За огрев 165 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 380 куб.м.