Процедури

Процедура № 5580 на ДГС Гурково

Процедура № 5580 на ДГС Гурково от 29.09.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 29.09.2021
Втора дата
Начална цена 39,652.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Продажба на прогнозно количество дървесина
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 214129
Дървесен вид бб, см, здгл, елст, бк, гбр, мждр, трп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 616.5 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 616.5 куб.м.