Процедура № 5581 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 29.09.2021 28,926.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2119 бл, изгр 10 куб.м. 566 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 663 куб.м. 0 куб.м. 1246 куб.м.