Процедури

Процедура № 5584 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 30.09.2021
Втора дата
Начална цена 67,850.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2137, 2138, 2139

Данни за дървесината

Обект/и № 2137, 2138, 2139
Дървесен вид здб,бл,гбр,цр,бк,лп
Едра 10 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 959 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 970 куб.м.