Процедури

Процедура № 5588 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 21.09.2021
Втора дата
Начална цена 8,096.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Продажба на добита дървесина намираща се на територията на ТП "ДГС Звездец" за Пакет № 2113-6.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.