Процедури

Процедура № 5589 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 01.10.2021
Втора дата
Начална цена 1,021.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, до Административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и горски кантон Ясна поляна”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.