Процедури

Процедура № 5590 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 01.10.2021
Втора дата
Начална цена 16,027.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2124, в отд. 123 ,, к“, 408 ,,з" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2124
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 308 куб.м.
За огрев 374 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 682 куб.м.