Процедури

Процедура № 5593 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 04.10.2021
Втора дата
Начална цена 15,120.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2123-3
Дървесен вид бб,см
Едра 0 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 63 куб.м.
За огрев 63 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 252 куб.м.