Процедури

Процедура № 5597 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 05.10.2021
Втора дата
Начална цена 21,619.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2152 на 05.10.2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2152
Дървесен вид здб, бк, гбр,
Едра 9 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 189 куб.м.
За огрев 293 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Всичко 540 куб.м.