Процедури

Процедура № 5598 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 05.10.2021
Втора дата
Начална цена 29,420.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти 2151-1 и 2152-1 на 05.10.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2151-1 и 2152-1
Дървесен вид здб, гбр, бк, ела, бб, см
Едра 22 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 195 куб.м.
За огрев 107 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Всичко 397 куб.м.