Процедури

Процедура № 5599 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 05.10.2021
Втора дата
Начална цена 2,186.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2151 на 05.10.2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2151
Дървесен вид ела, бб, см
Едра 28 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 12 куб.м.
За огрев 6 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 80 куб.м.