Процедура № 5606 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 24.09.2021 12,952.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Предмет Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 216

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
216 бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, бл, яв, бб, здгл 100 куб.м. 4 куб.м. 5 куб.м. 30 куб.м. 331 куб.м. 19 куб.м. 489 куб.м.