Процедури

Процедура № 5606 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 24.09.2021
Втора дата
Начална цена 12,952.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Предмет Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 216

Данни за дървесината

Обект/и № 216
Дървесен вид бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, бл, яв, бб, здгл
Едра 100 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 30 куб.м.
За огрев 331 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 489 куб.м.