Процедури

Процедура № 5607 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 13.10.2021
Втора дата
Начална цена 54,155.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество добита дървесина - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 21-2

Данни за дървесината

Обект/и № 21-2
Дървесен вид чб бб
Едра 59 куб.м.
Средна 171 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 687 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 918 куб.м.