Процедури

Процедура № 5608 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 08.10.2021
Втора дата
Начална цена 16,318.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 51- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 51
Дървесен вид бл, здб, цр
Едра 77 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2 куб.м.
За огрев 469 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 564 куб.м.