Процедура № 5611 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5611 на ДГС Мъглиж от 21.10.2021 е прекратена!
ДГС Мъглиж 21.10.2021 2,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.