Процедури

Процедура № 5612 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 12.10.2021
Втора дата
Начална цена 2,945.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане дейностите: товарене, разтоварване и транспорт на добита дървесина за собствени нужди.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.