Процедури

Процедура № 5616 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 12.10.2021
Втора дата
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДЛС Граматиково“

Данни за дървесината

Обект/и № 2114,2106
Дървесен вид дб,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 200 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 200 куб.м.