Процедура № 5627 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 20.10.2021 21,970.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 216-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
216-1 бб, здгл, бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, яв, 97 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 34 куб.м. 134 куб.м. 19 куб.м. 289 куб.м.