Процедури

Процедура № 5630 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 20.10.2021
Втора дата
Начална цена 36,577.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 12 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № 12
Дървесен вид бк, гбр, брз, врб, трп, чб, бб, вб, см, чрш, ак, бл, брк,
Едра 31 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 34 куб.м.
За огрев 728 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 822 куб.м.