Процедура № 5630 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 20.10.2021 36,577.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 12 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12 бк, гбр, брз, врб, трп, чб, бб, вб, см, чрш, ак, бл, брк, 31 куб.м. 23 куб.м. 6 куб.м. 34 куб.м. 728 куб.м. 0 куб.м. 822 куб.м.