Процедури

Процедура № 5634 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 22.10.2021
Втора дата
Начална цена 6,552.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2130.

Данни за дървесината

Обект/и № 2130
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 144 куб.м.
За огрев 129 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 273 куб.м.