Процедури

Процедура № 5637 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 22.10.2021
Втора дата
Начална цена 10,560.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2133.

Данни за дървесината

Обект/и № 2133
Дървесен вид здб,цр,избк,гбр
Едра 120 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 134 куб.м.
За огрев 146 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 400 куб.м.