Процедури

Процедура № 5640 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 12.11.2021
Втора дата
Начална цена 1,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка на фураж–сено люцерна и зърнени култури - царевица зърно, за подхранване на дивеча за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Чирпан“, по обособени позиции“, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения-сено, люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.