Процедури

Процедура № 5649 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 28.10.2021
Втора дата
Начална цена 19,686.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 214135
Дървесен вид здб, гбр, пкл
Едра 1 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 435 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 436 куб.м.